Kaffe, kvällssol, pepptalk och taktiksnack.

Annonser